En Kapak Sözler

Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Sözler

Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Sözler, Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Yazılar

 

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız. Mustafa Kemal Atatürk

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez. Alparslan Türkeş

Bir kitabın yakılması, bir düşünce uğruna hapse atılmak, her zaman cahil bir kuşağın çağın dahilerine ödediği vergi oldu. Voltaire

Ne büyük gelişme kaydetmişiz. Orta Çağda olsak beni yakarlardı. Şimdi kitaplarımı yakarak yetiniyorlar. Sigmund Freud

Düşünce suç olmaz, ya olursa eğer, en büyük düşünce suçu, düşüncenin suç olabileceğini düşünmektir. Sabahattin Eyüboğlu

Kelimeler, silahlardan daha güçlüdür. Düşmanlarımızın silahlanmasına izin vermiyoruz. Neden konuşmalarına izin verelim? Joseph Stalin

Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Güzel Sözler

İnsanların taş duvarlar, demir parmaklıklar arasında terbiye etmeyi; onların düşüncelerini önlemeyi düşünen anlayış yıkılacaktır. Yılmaz Güney

Bir insanı zorla susturmak ona bahşedebileceğiniz en büyük onurdur. Onun size karşı olan mükemmelliğini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Joseph Sobran

Her fert istediğini düşünmek istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Mustafa Kemal Atatürk

Düşünce yasakları her zaman toplum zararıdır. Yasaklanan düşüncenin bütünü ya da bir kesimi doğruysa doğrudan, yanlış ise doğrunun daha belirgin biçimde ortaya çıkmasından yoksun kalan bir toplum yoksullaşacak, yeni tezlere ulaşamayacak, olduğu yerde duracaktır. Sami Selçuk

Amerikalı insanların tatsız gerçekleri, yabancı fikirleri, farklı felsefeleri ve rekabetçi değerleri öğrenmelerinden korkmuyoruz. Çünkü insanlarının özgür bir ortamda gerçekleri ve yanlışları yargılamasından korkan bir millet, kendi insanlarından korkan bir millettir. John Kennedy

Konuşma özgürlüğü olmadan gerçeği aramak mümkün olamaz. Gerçeği keşfetmek işe yaramaz. Konuşma özgürlüğünün binlerce kez kötüye kullanılması inkar edilmesinden daha iyidir. Kötüye kullanım bir günde ölür ama inkar edilmesi hayatları yok eder ve ırkımızın umutlarını gömer. Charles Bradlaugh

Sansür, geçerli anlayışları ve var olan kurumları ve yasaları birilerinin sorgulamasını engellemek için var. Bütün ilerleme geçerli anlayışların sorgulanmasıyla ve var olan yasaların ve kurumların değiştirilmesiyle gerçekleşir. Sonuç olarak ilerlemek için gerekli olan ilk şey sansürün kaldırılmasıdır. Bernard Shaw

Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Mesajlar

Düşünce özgürlüğü, ruhun yaşamıdır. Voltaire

Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Mustafa Kemal Atatürk

En büyük mutluluk, özgür düşünceli olmaktır. Anatole France

İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar. Pascal

Kenetlenmiş dişlerle, özgürlük türküleri söylenemez. Alfanso Reyesk

Tehlikesiz bir fikir, fikir denemeyecek kadar değersizdir. Oscar Wilde

Zalimler, aklı zincirlemenin yolunu bulamamışlardır. Charles Caleb Colton

Bireyin özgürlüğü, ilkin beynin özgürlüğünü sağlamakla başlar. Sami Selçuk

Düşüncesini söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir. Voltaire

Özgür düşünce; hem tutucu, hem gelenekçi, hem de özgür olamaz. Jim Rohn

Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Yazılar

Kalktığını iddia ettiğimiz kapitülasyonlar, ruh dünyamızda yaşıyor. Cemil Meriç

Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Mustafa Kemal Atatürk

Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı, insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire

Doğruyu gördüğün halde düşüncelerini değiştirmeyenler, cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar.

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır. Bertrand Russell

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız. Atatürk

Düşünce ve yazıda özgür olmak isterim, dünya davranışımızı yeterince sınırlıyor. Wolfgang Van Goethe

Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak, düşündüğünü söyleyememek değil, hiç düşünmemiş olmaktır. Jean Paul Sartre

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise rüzgarı zapt etmekten daha zordur. Mahatma Gandhi

Söylediklerinizin hiçbirini kabul etmiyorum; ama düşündüğünüzü söylemek hakkınızı ölene dek savunacağım. Voltaire

Exit mobile version